4 Yıllık Pilotaj Lisans Programı

4 Yıllık Pilotaj Lisans Programı

Üniversitemiz Pilotaj Lisans ProgramıSivil Havacılık Yüksekokulu altında eğitim veren lisans düzeyinde bir programdır. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, Lisans Diploması ile birlikte SHGM’den Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı (ATPL-(A)) almaya hak kazanacaklardır.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü lisans düzeyi eğitim süresi (4 yıl) 8 yarıyıldır.
Üniversitemiz 2020-2021 Akademik yılında, YKS-AYT Sınavı,  sayısal (SAY) puan türünde, Pilotaj Programına 33 kontenjan ile öğrenci kabul edecektir.
 

2019 - 2020 AKADEMIK YILI

KONTENJAN

 Tam Burslu Kontenjan

5

 Ücretli Kontenjan

28

Bu öğrencilerden birisi olmak istiyorsanız, katılım şartlarını gözden geçirip, şimdiden başvuru yapabilirsiniz.

EĞİTİM DİLİ
Programın eğitim dili Türkçedir. (Eğitim süresince “ICAO level” seviyesi İngilizce eğitimi verilecektir)
 
EĞİTİM ÜCRETİ
Pilotaj Bölümü Öğrenim Ücreti       : 2020-2021 Öğretim yılında Sivil Havacılık Yüksekokulu, Pilotaj programı (yıllık) 55.000 TL ve ayrıca,
Pilot Lisanslandırması için gerekli ücret: 59.000 Euro 57.000 Euro olmak üzere, uçuş eğitimi için ödenecek miktardır. Ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Alış Kuru Üzerinden yapılmaktadır. Elden ödeme yapılması kesinlikle yasaktır. KDV dahildir. Taksit ve indirim imkanı mevcuttur.
Burslu öğrenciler; yıllık 55.000 TL öğretim ücretinden muaf olup, 59.000 Euro 57.000 Euro uçuş eğitim bedeli burs yüzdeleri, Pilotaja Elverişlilik Testinde (Praxis Test Protokolü) elde ettiği başarı yüzdelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 

 Pilotaja Elverişlilik Testindeki Başarı Notu 

 %90  

%85

 %80  

 Kazandığı Burs Oranı (Uçuş Eğitim Bedelinin) 

%100

 %50  

%25
 
PRAXIS TEST PROTOKOLÜ-PXTP ve SAĞLIK MUAYENESİ
Test Protokolüne ve sağlık muayenesine girmek neden gereklidir?
ABU SHYO Pilotaj Bölümünden mezun olan öğrencilerin “Pilot” olarak görev yapabilmeleri için aynı zamanda TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen uluslararası geçerlilikte “pilot lisansına” sahip olmaları gerekmektedir.
Bu nedenle öğrencilerin belirlenmesi ve eğitim süreçleri, YÖK yanı sıra SHGM tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
 
SHGM (SHT-1T) Öğrenci Pilot Seçiminde Kullanılacak Test Talimatı
Birinci Bölüm Madde 1 - (1) (Değişik: 09/08/2018-52217814-010-E.7568) Bu Talimatın amacı, 02/06/2017 tarih ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1) ve 08/06/2017 tarihinde yayımlanan Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL) esaslarına uygun olarak pilotaj eğitimi alacak adayların eğitime başlamadan önce tabi tutulacağı teste ilişkin esas, usul ve kısıtlamaları belirlemektir.
SHT-1T Madde 3 – (1) Bu Talimat, 18/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Kanununa ve 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
SHT-1T İkinci Bölüm Uygulama Esasları Madde 5 – (1) Öğrenci Pilot seçim testi, adaya yönelik aşağıda belirtilen özellikleri ölçmeye yönelik olmalıdır: a) (Değişik: 09/08/2018-52217814-010-E.7568) SHT-FCL Ek-1 FCL.055 maddesinde tanımlanan amaçlara uygun İngilizce yeterliliği, b) Matematik bilgisi, c) Fizik bilgisi, ç) Zekâ, d) Görsel ve işitsel hafıza, e) Algılama ve yoğunlaşma, f) Kişilik testi, g) Uzay oryantasyonu, ğ) Psikomotor, h) Stres altında karar verme, ı) Fiziksel uyum. (2)Kullanılacak test, güvenilirliğini sağlayacak şekilde farklı sorular ihtiva eden yeterli sayıda test üretebilecek soru bankasına sahip olmalıdır.
Yukarıdaki mevzuat gereği ABU SHYO Pilotaj bölümü öğrencilerinin seçiminde Praxis Test Protokolü uygulanmaktadır.
 
Önemli not: Pilotaj Bölümünü tercih eden adayların Praxis Test Protokolü’ne Üniversitemiz kayıt tarihinden önce girmiş ve tüm testlerden ve sağlık muayenesinden geçmiş olması zorunludur.
 
Pilotaj eğitiminde yüksek kaliteye önem verilmektedir ve bu nedenle seçim aşamaları son derece dikkatli ve titiz ortamlarda, uçuş psikoloğu ve tabibi eşliğinde çok deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
 

Test Protokolü Kabul Aşaması

PRAXIS Test Protokolüne göre, test almak için başvuracak adaylarda bazı özellikler istenir. 

 • Boy uzunluğu :

 Erkek adaylarda

en az

1,65 m

 Kadın Adaylarda

en az

1,58 m

 • Vücut ağırlığı :Erkek ve kadın adaylarda vücut kütle indeksi en az 21, en çok 26 olmalıdır. (ağırlık / boy2(m))
 • Konuşmada kekemelik, pelteklik ve tutukluk bulunmamak.
Sağlık Durumu
2019-2020 Akademik Yılında SAY puan türünde istenilen puanı alarak, Pilotaj Programını tercih eden ve test aşamalarına kabul edilen adaylar, 02.06.2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 17. Maddesinde belirtilen, öğrenci pilot lisansı için başvuru koşullarının sağlaması gerekmektedir. Bunlardan önemli birisi olan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olması ve "sertifikada, tek pilota sertifikalı hava araçlarında sorumlu pilot olarak uçmalarına engel bir kısıtlama bulunmaması gerekir" şartı yerine getirilmelidir. Bu gereklilik, Praxis Test Protokolü uygulama aşamalarında aranmaz, ama bütün testlerden geçerek, kabul aşamasına gelen adaylardan beklenir. Testte başarılı olan adayın yetkili hastaneye sevk edilmesi personelimiz tarafından planlanacaktır. Öte yandan, kabul testleri sırasında, adaylardan genel sağlık durumlarıyla ilgili sorunları bulunmadığına dair yazılı belge alınır. Bu belgede, ilaç kullanımından, protez ve çeşitli hastalıkların varlığına kadar bir takım sorulara yanıt verilmesi istenerek, kişi beyanı esas tutulur. Olası bütün sağlık sorunlarından veya hatalı beyandan aday sorumludur. Kabul testlerinin doğası gereği, genel sağlıklılık önemli bir konudur.
 
Pilotaj Bölümü Kabulü için Praxis Test Protokolüne Ön Başvuru
Üniversitemiz internet kabul testleri basvuru sayfasında Kabul Testleri Başvuru Randevu formu doldurularak randevu tarihi seçilir. Teste giriş ücreti 590 tl’dir.  Kabul testi başvuru randevu formu tamamlandıktan sonra sistem üzerinden randevu oluşur.
Praxis Test Protokolüne başvurmak ve teste katılmak için ÖSYM yerleştirme sonuçlarını beklemek gerekmez, sistemden istenilen tarihte teste giriş için tarih oluşturulmaktadır. Test sonucu 1 yıl süre ile geçerli olacağı ve yerleştirme sonucu açıklandığında test protokolü aşaması zaten geçilmiş olduğu için, yalnızca yetkilendirilmiş anlaşmalı hastanelerde sağlık muayenesine girerek ABU SHYO Pilotaj Bölümüne kayıt işlemi hızla yapılabilmektedir. Pilotaj Bölümünü tercih etmeyi düşünen adayların bu aşamayı en geç Temmuz ayı içerisinde tamamlamaları önerilmektedir.
 
Praxis Test Protokolüne Girecek Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belge, Araç ve Gereçler Belgeler  
 1. 2 adet fotoğraf
 2. Fotoğraflı, onaylı Özel Kimlik Belgesi (yalnızca Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi ve Pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir).
 3. Kabul testi ödendi dekontu
 4. Kabul Testleri Kişisel Bildirim Formu (18 yaşını tamamlamamış adaylarda, noter onaylı veli muvafakati gereklidir, bu belge teste girmeden önce yetkili personelimiz tarafından imzalttırılacaktır)
Eksik belge ile gelen adaylar sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 
Praxis Test Protokolü tarihleri ve yeri
PRAXIS Test Protokolüne yukarıda belirtildiği şekilde sistemden randevu alarak ön başvuru yapan adaylar için; testler en az iki gün sürelidir ve arka arkaya, üniversitemiz olanaklarında, ilgili birim merkezinde gerçekleştirilecektir. Buna istisna, testlerin pilotaj muayenesi SHGM tarafından yetkilendirilmiş anlaşmalı hastanede yapılacaktır. Muayene, testlerin tamamlanmış olması ve test raporunun sunulması için zorunlu bir aşama değildir. Pilotaj eğitim programına başlayacak adayların tamamlaması gerekir.
 
PRAXIS Test Protokolü Adres: Tarım Mah. Perge Bulvarı 53/C Muratpaşa/Antalya adresine yapılacaktır. 
Adayın, testler için ilk gün sabah 09:00’da test merkezinde kahvaltı yapmış şekilde bulunması gerekir. Geç gelenler, testlere alınmaz ve hakkını yitirir. Randevu alındığı hâlde, geç gelme, katılmama gibi durumlarda geri ödeme yapılmaz. Benzer şekilde, ödeme yaptığı halde aranan ön şartları taşımadığı görünen ve testleri olumlu olarak sonuçlanmayan adaylara geri ödeme yapılmaz. Sadece bir gurup için test başvurusu yapılabilir. Test günü süresince test merkezinde bulunmak gerekir. Öğleden sonraya kalan test modülleri olduğunda, öğlen yemeği sağlanır ve bu sırada bir saatlik dinlenme süresi verilir. Bunun dışında, modüller arasında 10-30 dakika aralıklar olabilir.
 
Testlerin Doğası ve İçeriği
PRAXIS Test Protokolü ile Pilotaj öğrenci seçimi gerçekleştirilen testlerin önemli bir kısmı, elektronik ortamlar üzerindedir.
Bir bilgisayar ekranı ve klavye-fare kullanımı ile, standart kişilik testleri yanında, özel uygunluk testleri, algılama ve yoğunlaşma uygulamaları yapılır.
Yazılıma dayalı bu aşamaların yanı sıra, yine elektronik kontrollü olmak üzere bazı özel test ortamlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilen testler ise, fiziksel yük içerir. Statik şartlarda gerçekleştirilen çoğu test, bu kez, dinamik ortamlarda oluşturulur ve tepkiler ölçülür. Bu yolla hava-uzay ortamına uyumluluk gözlenir. Bu tür testler hızlı ve kısa süreli olmalarına karşın, oldukça yoğun konsantrasyon gerektirebilir.
Katılımcı adaylara, testler sırasında kullanmaları için özel giysiler verilir, ancak adayların kendi ayakkabılarını kullanmaları istenir (tercihan spor ayakkabısı).
Testlerde, İnsan cayroskopu, Hipobarik oda, uzay uyumsuzluğu simülatörü ve klostrofobi kafesi gibi fiziki ortamlar kullanılmaktadır. Adaylar, seçildikleri takdirde öğrencilik süresince de aynı ortamlarda gelişim eğitimlerine devam edecekler ve bunlara, hareketli uçuş simülatörleri ve acil durum simülatörleri eklenecektir. Pilotaj eğitiminde yüksek kaliteye önem verilmektedir ve bu nedenle seçim aşamaları son derece dikkatli ve titiz ortamlarda, çok deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
Praxis Test Protokolü, 10 modülden oluşur. 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her modül için belirlenmiş başarı puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Belirtilen puanlar üzeri alan adaylar o modülde başarılı sayılır, adayın tüm testten başarılı olması için tüm modüllerden tabloda istenilen puanı alması beklenir. Sınav modüllerinden her hangi birinden istenilen puanın altında puan alan adaylar ise başarısız sayılır ve aldıkları puan ilan edilmez.

Aşağıda yer alan iki günlük test süreci aralıksızdır. Adayın herhangi bir günü veya aşamayı atlaması durumunda, başvuru süreci sona erer ve başarısız sayılır.

ABU-PXTP

SÜRE

Min. % Başarı

Test ortamları ve şekilleri açıklama oturumu

30 dakika

N/A

Kişilik testi - PXTP-X

1 saat

OLUMLU

Özel Uyumluluk Test Ardışımı - PXTP-A1a

30 dakika

85

Görsel ve işitsel hafıza - PXTP-B1a

30 dakika 90

Algılama ve yoğunlaşma, Dikkat - PXTP-B1b

Takım Çalışması ve Liderlik - PXTP-D1

40 dakika

OLUMLU

Düşük basınç ortamında Özel Uyumluluk Test Ardışımı - PXTP-A1b *

30 dakika

85

Dinamik ve uzay ortamında görsel ve işitsel hafıza, algılama ve yoğunlaşma, Dikkat - PXTP-C2

30 dakika

40

Uzay uyumsuzluluğu - PXTP-C1

10 dakika

50

Stres altında karar verme - PXTP-DM

-

85

Sözlü görüşme - PXTP-INT

30 dakika

OLUMLU

 TOPLAM

04:50 saat

 

Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda, diğer bütün gereklilikler yerine gelmiş olsa dahi ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır.

Test Blokları

Test ortamları ve şekilleri açıklama oturumu

Adaylar, guruplar hâlinde bir oturum odasına alınarak, test sürecinin nasıl gelişeceği ve testlerin doğası, örnekleriyle yetkili bir kişi tarafından anlatılır. Bazı testlere ait video ve görsellerle tanıtım yapılır. Adayların üstlerini değiştirebileceği yerler gösterilir ve özel eşyaları emniyete alınır.

Adaylar, testler sırasında, üzerlerinde hiçbir elektronik ve/veya metal, sert malzemeden üretilmiş eşya, takı, saat vs. bulunduramaz.

Açıklama oturumu, en fazla 30 dakika sürer ve toplam puantaja etkisi yoktur.

Kişilik Testi PXTP-X

Kişilik testi, sonuçları uçuş psikoloğu tarafından değerlendirilen ve değişik test modüllerinden oluşabilen bir süreçtir. Hangi test modülünün kullanılacağına veya ekleneceğine test sırasında psikolog karar verir ve gerekiyorsa, test sonrasında sözlü görüşme yapabilir. Testler, elektronik ortamda yanıtlanan soruları içerebildiği gibi, doğrudan sözlü görüşme şeklinde olabilir. Kişilik test sonuçları olumlu görülmeyen adaylar, testlerin diğer aşamalarına kabul edilmez.

Özel Uyumluluk Test Ardışımı PXTP-A1a

Özel Uyumluluk Test Ardışımı, 7 adet bağımsız test bloğundan oluşur ve statik ortamda, bilgisayar-fare yardımı ile yapılır.

 1. Aşama  Sözel İlişkilendirme
 2. Aşama  Sayısal İlişkilendirme
 3. Aşama  Matral İlişkilendirme
 4. Aşama  Görsel İlişkilendirme
 5. Aşama  Algoritmik İlişkilendirme
 6. Aşama  Mekanik İlişkilendirme
 7. Hafıza

Bu test ardışımında, her aşamada belli bir süre vardır ve adaydan hızlı olması beklenir. Her aşama için puanlama, (doğru yanıt sayısı/aşama için toplam saniye) olarak ölçülür. Adayın verilen zaman içinde bütün soruları yanıtlamaması durumda, (yanıtlanmış doğru yanıt sayısı/aşama toplam süre) hesaplanır. Aşamanın toplam süreden önce bitirilmesi durumunda bir sonraki aşamaya hemen geçilir.

Test toplam sonucu, % değer olarak hesaplanarak gösterilir. En az %85 başarı yüzdesi beklenir.

Görsel ve işitsel hafıza  - Algılama ve yoğunlaşma, Dikkat PXTP PXTP-B1

Görsel ve İşitsel hafıza test bloğu, Bilgisayar ekranı, kulaklık ve fare ve klavye kullanımı ile yapılan testlerden oluşur. 30 dakika süreli olup, adayların eş zamanlı olarak kısa dönem hafızaları ve dikkatlerini yoğunlaştırmalarını gözlemler. Bazı sorular sesli olarak gelirken, bölünmüş ekran üzerinde çeşitli görevlerin yerine getirilmesi istenir. Bu test bloğundan adayların en az %90 başarı elde etmeleri beklenir.

Takım Çalışması ve Liderlik PXTP-D1

En az iki, en çok dört aday, bir iletişim uzmanı eşliğinde test odasına alınır ve en fazla 40 dakika sürecek şekilde, odada bulunan çeşitli materyalin kullanılmasıyla bazı işleri gerçekleştirmeleri beklenir. Bu sırada, iletişim uzmanı tarafından, önceden belirlenmiş paternler eşliğinde takım çalışması becerileri, iletişim nitelikleri ve yönetim yatkınlıkları değerlendirilir. İletişim uzmanı, beher aday için OLUMLU ya da OLUMSUZ sonuç belirtir.

Düşük basınç ortamında Özel Uyumluluk Test Ardışımı PXTP-A1b  (*Bu modül gerektiğinde uygulanır)

En fazla üç aday ve bir operatör olmak üzere hipobarik odaya alınan adaylar, dakikada 1000-1500 feet olacak şekilde önce oksijen solumayla 10.000 feet irtifaya tırmandırılır. Bu irtifaya varıldığı zaman oksijen maskeleri çıkartılır ve PXTP-A1b protokolü başlatılır. Adaylar, vital bulguları açısından sürekli gözlenir. Adaylar önlerinde bulunan bilgisayar ekranı ve fare yardımıyla,

 1. Aşama  Sözel İlişkilendirme
 2. Aşama  Sayısal İlişkilendirme

Testlerini yapar. Belli bir sürede yapılması gereken bu testlerin tamamlanmasıyla birlikte, irtifa 15.000 feet’e yükseltilir ve adaylar bu kez,

 1. Aşama  Görsel İlişkilendirme
 2. Aşama  Algoritmik İlişkilendirme
 3. Aşama  Hafıza

Testlerini gerçekleştirir. Yine süreye bağlı bu testlerin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, oksijen soluyarak 9.000 feet’e alçaltılır ve daha sonra normal solumayla, yer seviyesine gelir. Toplam 30 dakika süren bu test sırasında, oda içindeki operatör dışında, bir hava-uzay hekimi hazır bulunur. Test sırasında, adaylar doğrudan gözlemlenir ve devam edemeyeceğine karar verilenlerin testi durdurulur. Adayların testlerden %85 başarı elde etmiş olması beklenir.

Bu modülün tüm adaylara uygulanması gerekmemektedir. Gereklilik durumunda adaya bilgi verilecektir.

Dinamik ve uzay ortamında görsel ve işitsel hafıza, algılama ve yoğunlaşma - Dikkat PXTP-C2

Dinamik testlerde adaylar, bu test bloğu için özel hazırlanmış çeşitli aletlerin yardımı ile test edilir. Tıpkı statik testlerde olduğu gibi, bilgisayar ekranından faydalanılır. Adaylar, dinamik test sırasında üç gimballi, random hareket ortamına sahip bir insan cayroskopu içine emniyetle yerleştirilir ve bir ellerinde her yöne hareketli oyun çubuğu, diğer ellerinde ileri geri hareketli hızlandırıcı olduğu hâlde, ekranda beliren görevleri yaparlar. Kumanda çubukları üzerinde bulunan çeşitli düğmeleri, gerektiği yerlerde kullanırlar. Sorular; sesli ve görüntülü olarak gelir, ancak bütün test boyunca aday, ekranda bulunan bir imleci, sürekli hareket durumundaki bir hedefin üzerinde tutmak zorundadır. Test önce, adayın kumandaları öğrenmesi için bir dakikalık deneme süresi verir, daha sonra test başlar. Aday bütün testi, bulunduğu sandalyeye bağlı olarak hareketsiz şekilde bitirir. Ardından, sandalye her yönde hareket etmeye başlar ve aday benzer bir testi tekrar eder. Yaklaşık 25-30 dakika süren test sonucunda adayın en az %40 başarı elde etmesi beklenir. Sorular, görüntülü olduğu kadar, sesli şekilde de gelmektedir ve adayın çok yüksek konsantrasyonunu gerektirir.

Uzay uyumsuzluğu PXTP-C1

Uzay uyumsuzluğu testi, fiziksel sonuçları olabilen bir test aşamasıdır. 10 dakika süreli olan bu testte adaylar, mide bulantısı ve kusma durumu yaşayabilir. Testin amaçlarından birisi, kusma durumunun olup olmadığını anlamak olduğu için eğer böyle bir durum oluşursa, test sonlandırılır. Bu test sırasında kusan adaylar, bir süre dinlendirilir ve tekrar denemelerine izin verilir. Tekrar kusma olursa, test sonlandırılır ve aday başarısız kabul edilir. Diğer taraftan adaydan, test süresince bazı görevleri yine bilgisayar ekranı üzerinde yerine getirmesi beklenir ve en az %50 başarı gereksinimi vardır. Bazı adaylar, bu testte başarılı olabilmek için, mide bulantısı önleyici ilaçlar kullanmaktadır, ancak bu ilaçların kullanımı, içerdikleri kimyasallar nedeniyle bu testin görevlerinde başarısızlığa neden olduğu gibi, özellikle hipobarik oda testleri ve diğer zorlayıcı mental testlerde sonuçları ciddi şekilde olumsuz etkilemekte, adayın başarısız olmasına neden olmaktadır.

Stres altında karar verme PXTP-DM

Adayın stres altında verdiği kararlar tüm testlerde değerlendirilir. Doğal test ortamlarında ve çeşitli senaryolarda karar verme düzenleri gözlemlenir. Adayın en az %85 başarılı olması beklenir.

 Sözlü görüşme PXTP-INT

Sözlü görüşme aşaması, tamamen uçuş psikoloğu ve/veya uçuş hekiminin inisiyatifi ile yapılır veya yapılmaz. Sözlü görüşme yapılmasına karar verilmiş adaylara, OLUMLU veya OLUMSUZ sonuç belirtilir.

Sonuçların açıklanması

Aday testleri tamamladıktan sonra, test sonucu, bütün testlerin sonuçları OLUMSUZ ya da OLUMLU olarak kendisine bildirilir. Test sonuçları için adaya imzalı rapor kâğıdı verilmez, Adaylara testlerin hangi aşamasında, ne tür hatalar yaptığına dair bilgi verilmez. Sonuç kâğıdı, test ayrıntıları, görüşme tutanakları vb. gizli niteliklidir ve sadece uçuş hekimi ile uçuş psikoloğu görebilir. Adayın yazılı isteği olmadığı sürece, üçüncü kişilerle paylaşılmaz, yayınlamaz. Buna istisna, ileri zamanlarda, olası kaza kırım durumlarında, resmi otoritenin talebi ile mahkeme kararına bağlı talepler ve bilimsel çalışmalarda, sadece istatistiki kapalı verinin sağlanmasıdır.

Praxis test Protokolünü ve sağlık muayenesini geçerek Pilotaj Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, sonuçlara Antalya Bilim Üniversitesi internet sayfasından ulaşılabilir.

 
© 2018 Praxis Havacılık ve Uzay Programları

Arama