Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Havacılık alanında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına katılmak isteyecek öğrencilerimiz için aşağıda yer alan ana konu başlıklarında ve proje alanlarında çalışmaları öngörülecektir.

Havacılık Psikolojisi

Hava-Uzay Tıbbı (İnsan Fizyolojisi)

Jet itkili yüksek irtifa roket platformları

Havacılık Eğitimleri

Pilotaj seçim bataryaları