İnsansız Hava Aracı (IHA) Sertifika Eğitimi

İHA pilotu yetiştirme kursu; İHA pilotu adaylarına ulusal mevzuata uygun olarak İHA pilotu eğitimleri vermeyi, İnsansız Hava Aracı sistemlerini kullanabilme nitelik ve becerilerini edindirmeyi amaçlamaktadır. IHA eğitimleri Türk Hava Sahasında uçacak İHA’ları, ilgili sistemleri kullanacak kişilerin eğitimini kapsar.

Aşağıdaki İHA ve sistemleri SHT-IHA Talimatı ve bu eğitimlerin kapsamı dışındadır:

a) Devlet insansız hava araçlarını kullanacak İHA pilotları

b) Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri ve kullanacak İHA pilotları

c) Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, kullanacak İHA pilotları

ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar.ve kullanacak İHA pilotları

 

Azami kalkış ağırlıkları referans alınarak İHA’lar 4 ayrı sınıfa ayrılır:

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA’lar,

İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA’lar,

İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA’lar,

İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA’lar.

ÖN KOŞULLAR

1- Minimum Yaş

Başvuru sahibi;

 1. Ticari; İHA0 sınıfı pilot lisansı için en az 12 yaşında ve İHA1 sınıfı pilot lisansı için en az 15 yaşında olmalıdır.
 2. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot lisansı için en az 18 yaşında olmalıdır.

2- Sağlık

 1. Ticari İHA0 ve İHA1 sınıfı pilot adayları için, B sınıfı sürücü olur sağlık raporu gereksinimlerini karşılayan sağlık raporu. Ticari olmayan İHA0 ve İHA1 sınıfı eğitim için sağlık raporu gerekli değildir.
 2. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot adayları için, Genel Müdürlük veya EASA üyesi bir ülke tarafından düzenlenen ve geçerli olan asgari 2 nci Sınıf Sağlık Sertifikası sahibi olmak.

3- Diğer Ön Koşullar

 1. R/T telsizle haberleşme kursunu başarıyla tamamlamak.
 2. Ticari İHA0 ve İHA1 sınıfı pilot adayları için,
 1. TC Kimlik Numarası.
 2. İsim-Soyisim ve ikametgah bilgileri.
 3. Telefon, e-posta, vb İletişim bilgileri.
 4. Nüfus Cüzdanı sureti.
 5. 18 yaşından büyükler için arşiv kayıtlı adli sicil belgesi.
 6. 18 yaşından küçükler için ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütname.

      c. İHA2 ve İHA3 sınıfı pilot adayları için, (b) bendindeki gerekliliklerle birlikte, (b)(v.)  alt bendindeki adli sicil belgesi,12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa, 21/03/2007 tarih ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanununa, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna, 12/06/1933 tarih ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerini Murakabesi Hakkında Kanuna, 10/07/1953 tarih ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna, 20/02/1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından dolayı ve 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum edilmemiş olduğunu gösteren arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi istenir.

 

KREDİLENDİRME

 1. İHA2 pilot adayları;
 1. Geçerli uçak ya da helikopter pilot lisansına sahip ise, teorik bilgi eğitimi, teorik alet eğitimi ve R/T telsizle haberleşme kursu eğitimlerden muaftır.
 2. Ancak pilot lR yetkisine sahipse eğitimleri, en az 20 saat uçuş eğitimi, en az 2 saat temel alet uçuş eğitimi ve en az 3 saat bakım onarım eğitimi alarak tamamlamalıdır.

       b.İHA3 pilot adayları;

 1. Geçerli uçak ya da helikopter pilot lisansına sahip ise, teorik bilgi eğitimi, teorik alet eğitimi ve R/T telsizle haberleşme kursu eğitimlerden muaftır.
 2. Ancak pilot lR yetkisine sahipse eğitimleri, en az 28 saat uçuş eğitimi ve en az 4 saat temel alet uçuş eğitimi alarak tamamlamalıdır.

 

EĞİTİM KONULARI

Teorik Eğitim

Ticari İHA0 ve İHA1 Teorik Kurs Konuları

 

DERSLER

İHA0

saat

İHA1

saat

İTEO-01

İHA Tanıtım

 • Hava aracı tanımı ve İHA
 • Temel prensipler
 • İHA kabiliyeti ve görevleri
 • Sistem tasarımı
 • Bileşenler ve sistemler

01:00

03:00

İTEO-02

Hava Hukuku ve Sorumluluklar Sözleşmeler ve uygulamalar Sigortalama

 • Kişisel haklar ve yasal sorumluluklar
 • İHA mevzuatı
 • İHA pilotu lisanslandırma, kayıt ve tescil Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler Kural ihlali ve olay bildirimi
 • Mülkiyet hakları ve izinler Operasyon sahası ve erişim İnsan faktörü
 • Yorgunluk ve dikkat eksikliği
 • Ekip yönetimi
 • Sosyal baskı, stres ve güven
 • Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar

02:00

06:00

İTEO-03

Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri

 • Havacılık terimleri ve tanımlar
 • Sabit ve döner kanat
 • Rotor ve çoklu-rotor
 • Temel kanunlar ve tanımlar Kanat ve pervane profili faydalı yüklerin uçuşa etkisi Ağırlık merkezi

01:00

04:00

İTEO-04

Meteoroloji

 • Meteorolojinin tanımı Hava raporu kaynakları
 • Hava bilgisi ve yorumlama Atmosfer ve görüş faktörü Konveksiyon, adveksiyon Meteorolojik görüş
 • Rüzgar, türbülans
 • Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
 • Buzlanma
 • Basınç farklılıkları ve sıcaklık
 • CAVOK, SKC ve NSC

01:00

02:00

İTEO-05

ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi

 • Havacılık alfabesi
 • Standart terimler
 • Standart konuşma usulleri Standart VFR meydan turu ATC ile iletişim
 • Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı

(Başarıyla tamamlayan adaya, R/T telsizle haberleşme sertifikası verilir.)

01:00

03:00

İTEO-06

Seyrüsefer ve Operasyon

 • Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler
 • boyutlu konumlandırma
 • Referans sistemleri
 • GPS prensipleri
 • Temel harita okumaları Havacılık haritaları Özel haritalar
 • Yorumlama ve farkındalık
 • Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
 • Uçuş planı Operasyon kuralları Operasyon zarfı
 • Emniyetli ve güvenli uçuş
 • Acil durumlar
 • Risk değerlendirmesi
 • Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim

02:00

05:00

İTEO-07

Kumanda Edilebilir Sistemler

 • Giriş ve tanım
 • İHA kumanda donanımı ve yazılımı Yer istasyonu donanım ve yazılım Veri bağlantıları ve kontrolleri
 • Veri bağı frekansları ve spektrum
 • Entegrasyon sorunları Komuta ve kontrol Otopilot ve elle kumanda
 • Faydalı yükler ve sensörler

01:00

04:00

İTEO-08

İtki Sistemleri

 • Motor, rotor ve hareket mekanizmaları
 • Elektrikli ve benzinli motorlar
 • Pervaneler ve kanatlar
 • Yakıt sistemleri LIPO bataryalar Servolar

01:00

03:00

İTEO-09

Aviyonik Sistemler

 • Radyo kontrol sistemleri Görüntü sistemleri
 • Yer kontrol istasyonu bileşenleri
 • GPS prensipleri Transponder Algıla ve sakın
 • Kumanda sistemleri
 • Faydalı yükler ve sensör sistemleri

01:00

03:00

İTEO-010

Bakım ve Onarım

 • Uçuş öncesi kontroller ve bakım
 • Uçuş sonrası ve bakım Dönemsel kontrol ve bakım Kaza sonrası bakım ve onarım Vaka incelemesi

01:00

03:00

 

TOPLAM

12:00

36:00

 

 

İHA2 ve İHA3 Teorik Kurs Konuları

 

DERSLER

İHA2

saat

İHA3

saat

İTEO-21

Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve

Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı

 • Hava aracı bilgisi: Hava aracı tanımı ve İHA; İHA kabiliyeti ve görevleri; İHA sistem tasarımı; İHA bileşenleri ve sistemleri; Havacılık terimleri ve tanımlar; Yakıt sistemleri; LIPO bataryalar; Servolar
 • Temel uçuş prensipleri ve kanunlar: Sabit ve döner kanat; Rotor ve çoklu-rotor; Motor, rotor ve hareket mekanizmaları; Elektrikli ve benzinli motorlar; Kanat ve pervane profili; Pervaneler ve kanatlar
 • Kısıtlamalar: Operasyon zarfı; Stabilite; Kütle; Ağırlık merkezi; Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
 • Komuta ve kontrol: Otonom uçuş; Görerek uçuş; Manuel müdahale ve devre dışı bırakma; Uçuş kontrol modları
 • Alet düzeni
 • Kütle ve denge

14:00

24:00

İTEO-22

Operasyonel Usüller (İşletme Yöntemleri)

 • Planlama öncesi: Tasarlanan görevin değerlendirilmesi
 • Saha değerlendirmesi
 • Emniyetli operasyon ortamının oluşturulması: Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi; Basitleştirici önlemler; Arazi sahibinin izni
 • Durumsal farkındalık: Bölge; Hava sahası; Hava alanları;
 • Manialar; Toplum
 • İletişim: Yalnız çalışma; ATC ile iletişim; Diğer kullanıcılarla birlikte çalışma
 • Uçuş öncesi: Uçuş öncesi kontroller; Takılı parçaların, faydalı yüklerin emniyeti; Uçuşa elverişlilik; Arıza kontrolleri; Batarya koşulları; Hava durumu
 • Uçuş sırasında: Uçuşu izleme; Batarya durumu; Görsel görüş hattı; Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma
 • Uçuş sonrası: Uçuş sonrası faaliyetler; Uçuş ayrıntılarının kayıt edilmesi ve geri bilgilendirme; Uçuş sonrası bakım
 • Acil durum müdahaleleri: Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme; Yanlış işlemler; Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması; Havaaracı çarpışmasının önlenmesi; Çarpışmadan kaçınma
 • Güvenlik: Hava aracına ve kumandalarına serbest erişim

08:00

14:00

İTEO-23

Uçuş Planlama ve İzleme

 • İHA operasyonları: Uçuş planı ve uçuş hazırlığı; Uçuşa karar verme; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim
 • Emniyetli operasyon: Havacılık prensipleri; Hava aracının uzaktan kumanda edilmesi gerekleri; Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi
 • Uçuş emniyeti: Çarpışmanın engellenmesi; Fark edilme ve kaçınma
 • Mesafe; İrtifa; Sürat; Dikkat
 • İnsanlar, kalabalıklar ve topluluklar üzerinde uçuş: Üçüncü taraf güvencesi

11:00

19:00

İTEO-24

Meteoroloji

 • Meteorolojinin tanımı; CAVOK, SKC ve NSC
 • Hava bilgisi kaynakları ve yorumlama: Hava raporu kaynakları; Farkındalık; İHA operasyonları için raporlar, tahminler ve meteorolojik konvansiyonlar; Değerlendirmeler
 • Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri
 • Faktörler: Rüzgâr; Sıkışma; Maskeleme; Buzlanma; Türbülans; Konveksiyon, adveksiyon
 • Atmosfer ve görüş faktörü; Meteorolojik görüş; Şehir etkisi
 • Sıcaklık ve basınç farklılıkları
 • Operasyonel zarf

09:00

15:00

İTEO-25

Hava Hukuku ve ATC Usulleri

 • Sorumluluklar: Sözleşmeler ve uygulamalar; Kişisel haklar ve yasal sorumluluklar; Mülkiyet hakları ve izinler; Operasyon sahası ve erişim; Uçuş öncesinde/sırasında/ sonrasında yapılacaklar
 • Havacılık frezyolojisi: Terminoloji; Havacılık alfabesi; Standart terimler; Standart konuşma usulleri
 • ATC usulleri: Standart VFR meydan turu; ATC ile iletişim; Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
 • Hava seyrüsefer talimatları: İlgili terimler ve tanımlar; Çarpışmanın önlenmesi (algılama ve sakınma)
 • Türkiye havacılık (hava sahası) düzenlemeleri: Genel bakış; Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
 • İHA mevzuatı: Kurallara genel bir bakış; İHA pilotu lisanslandırma; İHA kayıt ve tescil
 • Olay ve kaza bildirimi: Genel ve özel kurallar; Kural ihlali ve olay bildirimi; Kaza inceleme
 • Sigorta: Hava aracı ve üçüncü taraf güvencesi

09:00

15:00

İTEO-26

Seyrüsefer

 • Konumlandırma: Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler; 3 boyutlu konumlandırma; Referans sistemleri
 • GPS prensipleri
 • Harita okumaları: Ölçek; İrtifa; Yükseklik; Mesafe
 • Havacılık haritaları: Özel haritalar; Yorumlama
 • Operasyon kuralları: Uçuş prosedürleri ve temel eğitim; Acil durumlar
 • Hava sahası genel bilgisi: Uçuş bilgilendirme bölgesi (FIR)
 • Hava sahası sınıflandırması: Ayrıştırma ilkeleri; Tehlikeli sahalar; Uçuşa yasak bölgeler; Kısıtlanmış sahalar; Geçici hava sahası kısıtlamaları
 • Özel hava sahası türleri: Hava limanı trafik bölgesi (ATZ); Kontrollü hava sahası (CTR); Ayrılmış hava sahası (Planör, paraşüt faaliyet sahaları)
 • Bilgi yayınları ve teyitler/onaylar: Türkiye havacılık bilgi yayınları (AIP, AIC, NOTAM); Üçüncü taraflar
 • İHA operasyonları: Görsel görüş hattı; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Risk değerlendirmesi

13:00

22:00

İTEO-27

Uçuş Prensipleri

 • Aviyonik sistemler: Görüntüleme sistemleri; Yer kontrol istasyonu bileşenleri; Transponder; Algıla ve sakın; Kumanda/Kontrol sistemleri; Faydalı yükler ve sensör sistemleri
 • Kumanda edilebilir sistemler: Giriş ve tanım; İHA kumanda donanımı ve yazılımı; Yer istasyonu donanımı ve yazılımı; Entegrasyon sorunları; Otopilot ve elle kumanda; Radyo kontrol sistemleri
 • Komuta ve kontrol: Veri bağı frekansları ve spektrum; Veri bağlantıları ve kontrolleri
 • Performans

11:00

18:00

İTEO-28

İnsan Performansı ve Kısıtlamaları

 • İyi havacılık uygulamaları
 • Sağlık gerekleri: Ekip sağlığı önlemleri, alkol, ilaç ve tedavi, Sağlık kısıtlamaları
 • Yorgunluk ve dikkat eksikliği: Uçuş süreleri ve iş yükü, uçuş zamanları, Çalışma saatleri
 • Açık havada ve yalnız çalışma: Havanın etkisi; Uzaktan ve yalnız çalışma; Derinlik algılama; Kör nokta; Tarama teknikleri; Karar süreçleri
 • Sosyal baskı, stres ve güven: Ekip ve meslektaş yönetimi; Halk ve üçüncü taraflar; Müşterilerden kaynaklanan stres ve baskı

06:00

10:00

İTEO-29

İletişim

 • VFR iletişim
 • IFR iletişim

(Başarıyla tamamlayan adaya, R/T telsizle haberleşme sertifikası verilir.)

05:00

08:00

İTEO-210

Bakım ve Onarım

 • Kontroller ve bakım: Uçuş öncesi kontroller ve bakım; Uçuş sonrası ve bakım; Dönemsel kontrol ve bakım
 • Kaza sonrası bakım ve onarım
 • Vaka incelemesi
 • Sistem bakımı ve onarımlar: Hava aracının ve takılı parçaların güvenliği, İmalatçının tavsiyeleri, Emniyetli uçuş gerekleri

03:00

05:00

İTEO-211

Teorik Alet Eğitimi

 • Temel Alet Uçuşu
 • Alet uçuşunda kullanılan terimler
 • Aletli kalkış ve uçuş hazırlığı
 • Aletli Seyrüsefer
 • Aletli yaklaşma ve iniş

06:00

12:00

 

TOPLAM

96:00

162:00

 

Uçuş Eğitimi

1- Ticari İHA0 ve İHA1 Uçuş Eğitimi: 

Ticari İHA0 ve İHA1 pilotu kursunda Uçuş Eğitimi yoktur.

 

2- İHA2 ve İHA3 Uçuş Eğitimi

İHA2 ve İHA3 pilotu kursunda Uçuş Eğitimi anlaşmalı İHA sistemleri üreticisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılır.

SINIF

UÇUŞ EĞİTİMİ

TEMEL ALET UÇUŞ EĞİTİMİ

TOPLAM (saat)

İHA2

30:00 saat

06:00 saat

36:00

İHA3

42:00 saat

12:00 saat

54:00