EĞİTİM PROGRAMI

PPL DÖNEMİ

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

AÇIKLAMA

009-1

HAREKET ORTAMI TESTLERİ

 

PERCAN/5

 

Hava uzay ortamında yüksek performansta çalışması beklenen personelin bu ortamlardaki uyumlarını, performans ve yapabilirlikleriyle zayıflıklarını sürekli test eden ve bu ortamlara hazırlayan çoğu laboratuar şartlarındaki çalışmaları kapsar. EĞİTİM KABUL AŞAMASINDADIR.

001

TEMEL MATEMATİK

6

 

 

Havacılık bilgi ve içeriğinin en temel anlatımlarının yapılacağı, Temel Sistem Bilgisi dersi için; fonksiyon, türev, integral içeriğinin yeniden ele alınması sürecini kapsar.

003

TEMEL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

6

 

 

Ana uğraş alanı olan havanın bir akışkan olması nedeniyle uçuş prensiplerinin ana dayanağını oluşturan temel akışkanlar mekaniği içeriğinde bulunan ağırlıklı olarak akışkanlar dinamiği konularını kapsar.

004

TEMEL GAZ DİNAMİKLERİ

3

 

 

Gaz prensipleri ve kanunlarını kapsar. Ana bilgi unsurlarındandır.

005

TEMEL FİZİK

5

 

 

Newton fiziği, enerji ve kısmi termodinamik yanında, ölçü ve ölçüm konularını kapsar.

006-1

TEMEL COĞRAFYA VE HARİTA BİLGİSİ

12

 

 

Havacılığın ana nedeni olan küresel hareket durumu için temel coğrafya ve temel haritacılık hayati bilgileri kapsar.

020-1

TEMEL HAVA ARACI TASARIM BİLGİSİ

4

 

 

Havaaracı anatomi-morfoloji ve fizyolojisini tasarım modelleri üzerinden kapsar.

007-1

HAVACILIK TARİHİ

4

 

 

Genel uluslar arası havacılık tarihi bilgisini kapsar.

010-1

TEMEL HUKUK VE ULUSLAR ARASI HUKUK GİRİŞ

4

 

 

Ana konu başlıkları arasında bulunan havacılık hukuku anlatımlarının alt yapısını oluşturacak temel hukuk bilgisini kapsar.

008

TEMEL SİSTEM BİLGİSİ

8

 

 

Farklı sistemlerin bütünlüğünü ifade eden ileri teknoloji içerikli ortamlarda çalışacak personel için, ana sistem bilgisini kapsar. Bu dersin varlığı hayati ve esastır.

COM1

ALGI - İLETİŞİM

6

 

 

Algı - İletişim gerekleri, görüşme teknikleri

GÖREVLER: ÖDEV SUNUMLAR, Havaalanı Güvenlik Bilinci Eğitimi

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

 

 

EME-1

ACİL USULLER DAVRANIŞ (KKR)

10

PERCAN/5

 

Hızlı karar ortamlarında gelişen acil durumlara davranışsal ve fizyolojik yanıtların mekanizmasını ve bunlara karşı eğitimleri kapsar.

100-1

EMNİYET YÖNETİMİ

15

5

 

Genel havacılık emniyet yönetimi ilkelerini ve uygulama şekillerini kapsar.

007-2

GENEL HAVACILIK-SPORTİF HAVACILIK BİLGİSİ

4

 

 

Genel havacılık  sektörü ve sportif havacılık sektörünün içeriği ve çalışma şeklini kapsar.

SOP-1

VFR SOP

10

PERCAN/3

 

VFR uçuş ortamı standart operasyonel yöntemleri kapsar.

PPL010

HUKUK

20

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi havacılık hukuku içeriğini kapsar. *

PPL020

AGK

20

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Genel Uçak Bilgisi içeriğini kapsar.*

PPL030

PERFORMANS

20

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Uçak-Uçuş Performansı Bilgisi içeriğini kapsar.*

PPL040

İNSAN PERFORMANSI

30

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Uçuş Ortamında İnsan Performansı bilgisi içeriğini kapsar*.

PPL050

METEOROLOJİ

30

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Meteoroloji bilgisi içeriğini kapsar*.

PPL060

SEYRÜSEFER

25

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Seyrüsefer temel bilgisi içeriğini kapsar*.

PPL070

İŞLETME USULLERİ

10

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi İşletme Usulleri bilgisi içeriğini kapsar*.

PPL080

UÇUŞ PRENSİPLERİ

30

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi Uçuş Prensipleri bilgisi içeriğini kapsar*.

PPL090

VFR HABERLEŞME

7

3

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler PPL eğitimi VFR Haberleşme bilgisi içeriğini kapsar*.

009-2

HAREKET ORTAMI TESTLERİ

 

PERCAN/2

 

Hava uzay ortamında yüksek performansta çalışması beklenen personelin bu ortamlardaki uyumlarını, performans ve yapabilirlikleriyle zayıflıklarını sürekli test eden ve bu ortamlara hazırlayan çoğu laboratuar şartlarındaki çalışmaları kapsar.

 

SEÇMELİ   (İNGİLİZCE-2 – AEROBASİ-1)

10

 

 

AEROBASİ ders içeriği, uçuş ortamının çok daha anlaşılabilmesi ve yüksek yapabilirlikli pilot eğitimi için hassas uçuş becerisi ve özel uçak bilgisi içeriğini kapsar.

SIM-1

SİMÜLATÖR

 

 

PERCAN/10

5 SAAT FNPT II SHGM şartları uyarınca.

Adayların uçak ortamına intibak ettikleri ve temel kavramları uyguladıkları süreci kapsar.

 

PPL-1

UÇUŞ

 

 

PERCAN/40

PPL UÇUŞLAR

Tek motorlu eğitim uçakları ile yapılan 10 saati yalnız olmak üzere 30 saati eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen uçuşları kapsar.

Bu uçuşların saat bilgisine, SHGM tarafından yapılacak olan 1 saatlik kontrol uçuşu ve adayın tekrarlamak zorunda olduğu uçuşlar dahil değildir.

Kaynak unsurlar, bütün içeriği ayrıntılı olarak kapsayacak şekilde, akademik kriterlerde hazırdır. Sınavları, bu sınavlara hazırlık çalışmaları, elektronik ortamda, uluslar arası sınav kriterleri komisyonu esaslarına göre hazırdır. Bu derslerin final sınavları bütün dersler bir arada olacak şekilde toplu olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eşliğinde  yapılır.

ATPL DÖNEMİ

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

 

EME-2

ACİL USULLER VE UPRT

5

 

PC/5SIM  1F

Hızlı karar ortamlarında gelişen acil durumlara davranışsal ve fizyolojik yanıtların mekanizmasını ve bunlara karşı eğitimleri kapsar. Uçağın anormal duruma girmesi durumunda yapılması gereken standartları içerir.

100-2

EMNİYET YÖNETİMİ

10

 

 

Genel havacılık emniyet yönetimi ilkelerini ve uygulama şekillerini kapsar.

007-3

HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE HAVA İŞLERİ BİLGİSİ

4

 

 

Havayolu taşımacılığı ve hava işleri sektörünün içeriği ve çalışma şeklini kapsar.

SOP-2

VFR SEYRÜSEFER PLANLAMA VE UÇUŞ PLANI

5

2

 

VFR seyrüsefer planlama ve uçuş planı hazırlamaya ilişkin bilgiyi ve uygulamayı kapsar.

ATP010

HAVA HUKUKU VE ATC UYGULAMALARI

48

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Hava Hukuku ve Hava Trafik Kontrol Uygulamaları bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP021

AGK

72

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Genel Uçak Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP070

İŞLETME USULLERİ

30

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi İşletme Usulleri Bilgisi içeriğini kapsar**.

007-4

UZAY TAŞIMACILIĞI VE TEKNOLOJİLERİ

5

 

 

Havacılık teknolojileri ile uzay teknolojilerinin bağlantı ve gereklerini içeren bilgilerle birlikte, uzay çalışmalarında yer alan insanların niteliklerini içeren bilgileri kapsar.

 

SEÇMELİ   (İNGİLİZCE-3 – AEROBASİ-2)

10

 

AERO PC/1

AEROBASİ 2 ders içeriği, önceki dönem bu dersi almış adaylar tarafından seçilebilir ve  uçuş ortamının çok daha anlaşılabilmesi ve yüksek yapabilirlikli pilot eğitimi için hassas uçuş becerisi ve özel uçak bilgisi içeriğini genişleterek kapsar ve 1 sorti aerobasi uçuşu içerir.

SIM-2

SİMÜLATÖR

 

 

PERCAN/10

5 SAAT UPRT için olmak üzere, adayların uçak üzerindeki hakimiyetlni geliştirmek amaçlı çalışmaları kapsar.

PIC-1

UÇUŞ

 

 

PERCAN/20

PIC UÇUŞLAR, Adayların sorumlu pilot niteliğinde yapacakları uçuşları kapsar.

Bu derslere ait final sınavları, her ders için ayrı ayrı olmak üzere SHGM Ankara olanaklarında tek tek yapılır. Beher ders için en düşük başarı puanı, 75’dir.

Sınavlara giriş, süreleri, zamanları ve tekrarlarına ilişkin ayrıntılar için bakınız: http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2173-atpl-sinavlari

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

 

ATP061

GENEL SEYRÜSEFER

60

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Genel Seyrüsefer Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP062

RADYO SEYRÜSEFER

81

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Radyo Seyrüsefer Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP022

AGK ALET

45

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Genel Uçak Bilgisi – Alet Bölümü Bilgisi içeriğini kapsar**.

SIM-3

SİMÜLATÖR

 

 

PERCAN/5

Adayların uçak üzerindeki hakimiyetlni geliştirmek ve radyo seyrüsefer yeteneklerini oluşturmak amaçlı çalışmaları kapsar.

GARM

GARMIN 1000

5

5

 

Bütünüyle sayısal donanımlı kokpit ortamı ayrıntılı kullanım ve bilgilenmesini kapsar.

PIC-2

UÇUŞ

 

 

PERCAN/20

PIC UÇUŞLAR

PIC UÇUŞLAR, Adayların sorumlu pilot niteliğinde yapacakları uçuşları kapsar.

NIF

UÇUŞ

 

 

PERCAN/5

GECE UÇUŞLARI

Öğretmen pilot eşliğinde zorunlu gece uçuşu eğitimini kapsar.

Bu derslere ait final sınavları, her ders için ayrı ayrı olmak üzere SHGM Ankara olanaklarında tek tek yapılır. Beher ders için en düşük başarı puanı, 75’dir.

Sınavlara giriş, süreleri, zamanları ve tekrarlarına ilişkin ayrıntılar için bakınız: http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2173-atpl-sinavlari

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

 

IR(A)

IR

18

BKS. UÇUŞ

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Alet Uçuşu Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP040

HUMAN PERFORMANCE

50

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi İnsan Performansı Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP031

KÜTLE-DENGE

30

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Kütle-Denge Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP091

VFR İLETİŞİM

15

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi VFR İletişim Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP092

IFR İLETİŞİM

15

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi IFR İletişim Bilgisi içeriğini kapsar**.

SIM-4

SİMÜLATÖR

 

 

PERCAN/35

FNPTII  IR

Alet Uçuşu uygulamalarını içeren simülatör uçuşları.

COM2

İLETİŞİM

5

 

 

İletişim gerekleri, görüşme ve uygulamaları

IR(A)F

UÇUŞ

 

 

PERCAN/15

IR (alet) UÇUŞLAR

Bu derslere ait final sınavları, her ders için ayrı ayrı olmak üzere SHGM Ankara olanaklarında tek tek yapılır. Beher ders için en düşük başarı puanı, 75’dir.

Sınavlara giriş, süreleri, zamanları ve tekrarlarına ilişkin ayrıntılar için bakınız: http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2173-atpl-sinavlari

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

 

ATP050

METEOROLOJİ

72

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Meteoroloji Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP032

PERFORMANS

48

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Performans Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP033

UÇUŞ PLANLAMA

48

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Uçuş Planlama Bilgisi içeriğini kapsar**.

ATP081

UÇUŞ PRENSİPLERİ

48

 

 

SHGM yönetmelikleri ile belirlenmiş Modüler ATPL eğitimi Uçuş Prensipleri Bilgisi içeriğini kapsar**.

COM3

İLETİŞİM

5

 

 

İletişim gerekleri, görüşme ve algı teknikleri.

CPL(A)F

UÇUŞ

 

 

15

CPL(A) 10 SAAT SEP 5 SAAT SEP COMX

CPL (A) lisanslandırması için gerekli 10 saati tek motorlu standart ve 5 saati tek motorlu karmaşık uçakta olmak üzere 15 saat öğretmen eşliğinde uçuşu kapsar.

Bu derslere ait final sınavları, her ders için ayrı ayrı olmak üzere SHGM Ankara olanaklarında tek tek yapılır. Beher ders için en düşük başarı puanı, 75’dir.

Sınavlara giriş, süreleri, zamanları ve tekrarlarına ilişkin ayrıntılar için bakınız: http://web.shgm.gov.tr/tr/pilot/2173-atpl-sinavlari

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

 

 

LEV1

HAVACILIK İNGİLİZCESİ

30

 

 

Uluslar arası havacılık lisan bilgisi sınavına hazırlık sürecini kapsar.

COC1

CRM

10

 

 

Kokpit Kaynakları Yönetimi bilgisi içeriğini kapsar.

COC2

MCC

10

 

 

Kokpit Kaynakları Yönetimi bilgisi içeriğini kapsar.

COM4

İLETİŞİM

 

 

 

İletişim gerekleri, görüşme ve algı teknikleri.

PIC-3

UÇUŞ

 

 

25

PIC UÇUŞLAR

PIC UÇUŞLAR, Adayların sorumlu pilot niteliğinde yapacakları uçuşları kapsar.

 

KOD

EĞİTİM ADI

TEORİK

UYGULAMA

UÇUŞ

 

LEV2

HAVACILIK İNGİLİZCESİ

10

1

 

Uluslar arası havacılık lisan bilgisi sınavına hazırlık sürecini kapsar. 1 saat uygulama, level sınavı süresidir.

ATPEX

Bütün ATP sınav oturumları

 

14

 

 

DGR

Tehlikeli Maddeler

5

 

 

Havacılık ortamında bulunan tehlikeli maddelerin kullanımı ve taşınmasına ilişkin bilgileri kapsar.

PRO4

PROJE

 

15

 

Bitirme projesi uygulamalarını ve sunumunu içerir.

PIC-4

UÇUŞ

 

 

23

PIC UÇUŞLAR

PIC UÇUŞLAR, Adayların sorumlu pilot niteliğinde yapacakları uçuşları kapsar.

CHECK2

CPL-IR KONTROL

 

 

2

 

009-3

HAREKET ORTAMI TESTLERİ

 

PERCAN/2

 

Hava uzay ortamında yüksek performansta çalışması beklenen personelin bu ortamlardaki uyumlarını, performans ve yapabilirlikleriyle zayıflıklarını sürekli test eden ve bu ortamlara hazırlayan çoğu laboratuar şartlarındaki çalışmaları kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

               

SIM, 100, EME KODLU EĞİTİMLER İÇİN TABAN BAŞARI PUANI %100

PPL EĞİTİMLER VE SOP İÇİN TABAN BAŞARI PUANI %90

DİĞER DERSLER İÇİN TABAN BAŞARI PUANI %85

 

MUAFİYET

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ HERHANGİ BİRİSİNİN…             (Muafiyet isteğe bağlıdır.)

Matematik, Fizik, Uzay Bilimleri ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL MATEMATİK, TEMEL FİZİK

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Kimya, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL GAZ DİNAMİKLERİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Uçak Mühendisliği, Hidroloji ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Kartografi, Harita Teknikerliği, Denizcilik, Coğrafya Öğretmenliği ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL COĞRAFYA VE HARİTA BİLGİSİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Hukuk, Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL HUKUK VE ULUSLAR ARASI HUKUK GİRİŞ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Sistem Analizleri, Sistem Mühendisliği ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

TEMEL SİSTEM BİLGİSİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

İletişim, Gazetecilik-Televizyon, Psikoloji ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

ALGI-İLETİŞİM

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Uzay Bilimleri ve ilgili öğretmenlikler

Bölümlerinden mezun olanlar veya en ilk iki sınıfı tamamlamış olanlar

UZAY TAŞIMACILIĞI VE TEKNOLOJİLERİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.

Paraşütçüler, Planör Pilotları

GENEL HAVACILIK-SPORTİF HAVACILIK BİLGİSİ

TÜM DÖNEMLER MUAFTIR.