7 ARALIK DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Havacılıkta 7 Aralık

ICAO'nun Kuruluşu 7 Aralık 1944

Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu ve bugün 191 üye ülkeye sahip, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization, ICAO) uluslararası sivil havacılığın emniyetli ve kurallara uygun gelişimini desteklemek amacını taşıyan Chicago Anlaşması ile 7 Aralık 1944 tarihinde Birleşmiş Milletlerin özel bir birimi olarak kurulmuştur.

ICAO, üye ülkeler arasında havacılığın tüm alanlarında işbirliğinin sağlanmasına çalışmakta; havacılık emniyeti, güvenliği ve etkin havacılık için standart bir kural oluşturmaktadır. 

ICAO kuruluşunun 50. yıldönümünde genel kurulunun "1994 A29-1 kararı" ile; 7 Aralık gününün " Dünya Sivil Havacılık Günü" olarak ilan edilmesine, karar vermiştir. 

Uluslararası Sivil Havacılık Günü;

  • Devletlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında sivil havacılığın önemine;
  • Uluslararası hava taşımacılığının emniyet, verimlilik ve düzenlenmesinde ICAO'nun rolüne

yönelik farkındalığın küresel ölçüde oluşturulması ve güçlendirilmesi amacıyla her 7 Aralık günü dünya çapında kutlanmaktadır. 

Havacılığa gönül vermiş, havacılığı meslek edinmiş veya havacılığın gelişmesine katkı sağlamış ve sağlamakta olan büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın "Dünya Sivil Havacılık Günü" kutlu olsun.

Emniyetli ve Güven içinde uçuşlar dileriz...