Yaklaşan Etkinlikler

Ülkemizde, havacılık emniyet yönetimine ilişkin çok önemli gelişmeler olmaktadır. Bunun en önemli nedeni, özellikle akademisyenlerimizin konuyu ele almış olmaları ve sektöre eğitim olarak sunmalarıdır. Diğer taraftan, havacılık tıbbı ile ilgilenen deneyimli kuruluşlarımız, özellikle uçuş tabibi üretimine daha sıkı sarılmış, başarılı eğitimler ve kongrelerle son birkaç yılda varlıkların arttırmaya başlamışlardır. Ülkemizde her iki alanda da yeterli bilgi ve beceriye sahip insan gücümüz vardır. Sivil Havacılık Otoritemizin asli görevi olan, bu bilgi ve becerinin organizasyonu konusunda yardıma ihtiyacı olduğu kuşkusuzdur. Eğer onlara doğru veri, işgücü ve esasları anlatıp verebilirsek, son derece yaygın, kullanışlı ve verimli “emniyet” organizasyonunu sağlayabileceğine inanıyoruz. Söz konusu emniyet olduğunda, havacılık ortamının ana konusunu konuşuyoruz demektir ve bu konuda özellikle uçucu sağlığı, en öncelikli konulardan birisidir.

Uçuş tabipleri ve psikologlarının, çok daha önemlisi, Hava Uzay Hekimliği uzmanlarının şu anda olduğu şekliyle kullanımlarının emniyet yönetimi anlayışı içinde yeri yeterince açık ve verimli sonuçları getirecek gibi değildir. Bu durum özellikle hekimlerin, uçuş tabipliği tirine sahip olma isteklerini engellemekte, gerçek havacılık ortamı ve hekim ilişkisinin önüne geçmektedir. Bağlı olarak, bu hekim ve psikologlarımızdan elde edebileceğimiz ve bizleri çok ileri taşıyabilecek; veri, bilgi, ar-ge, verim, kazanç, kalite gibi unsurlara uzak kalmakta, sivil otoritenin doğru organizasyonu gerçekleştirebilmesini geciktirmekteyiz.

Eğer havacılık hekim ve psikologlarının uçucu sağlığının sorumluları olduğunu söyleyeceksek, bunun için dayanağımız, havacılık emniyet yönetimidir.

Buradan hareketle; hava-uzay hekimleri,  uçuş tabibi ve psikologlarının havacılık ortamının her noktasında, “kritik görev” koduyla yer almalarının sağlanması, istihdamlarının sistemleştirilmesi ve zorunlu hâle getirilmesi yanında, niteliklerinin de emniyet yönetimi esasları altında arttırılmasını son derece önemli bir konu olarak görüyoruz.

Bu özet gerekçelerle, bütün havacılık emniyet yönetimi ilgililerini ve uçucu sağlığı sorumlularını, son derece sade bir içerikle, doğrudan amaca yönelik kurguladığımız;

Sivil Havacılık Emniyet Yönetiminde Uçucu Sağlığı Sorumlularının Yeri ve Hava Uzay Hekimliği - Uçuş Tabibi-Psikoloğu İşbirliği Çalıştayı’na davet ediyoruz.

Bu çalıştayla amacımız;

  • Havacılık emniyet yönetimi anlayışını, uçucu sağlığı sorumlularına tanıştırmak,
  • Hava – uzay hekimleri, uçuş tabipleri ve psikologlarının havacılık emniyeti yönetimine atıfla istihdam olanaklarını ve zorunluluklarını incelemek,
  • Sivil havacılık otoritemize bütünleşik akıl ve beceriyi ifade edip çok daha özgün bir organizasyona gidebilmesi için alternatifler sunmaktır.

 

Katılım Belgesi, Kredi ve Yayın

Çalıştay çalışma guruplarında katılımcı olup imza koyanlar için, “Çalıştay Katılım Belgesi”  verilir. Çalışma gurubu bildirileri ve divan sonuç bildirisi, bütün imza koyanların isimleriyle birlikte, uluslar arası, İngilizce yayın olarak TUBİTAK ULAKBİM tarafından kataloglanan The Journal of Civil Aviation organında yayınlanacaktır. Çalıştay Katılım Belgesi, SHGM tarafından uçuş hekimleri için 5 kredi puanı olarak tanınmaktadır.

Çalıştay katılımı tamamen ücretsizdir.

ÇALIŞTAY VE ÇALIŞMA GRUPLARI PROGRAMI

 

1.Çalışma Gurubu:  “Emniyet Yönetimi” başlığında uçucu sağlığı sorumlularının, sorumlulukları ve veri toplama/çalışma şekillerinin belirlenmesi, eğitim gereklilikleri

2. Çalışma Gurubu: Uçuş tabiplerinin görev tanımları, istihdam gereklilikleri ve istihdam yer ve şekillerinin belirlenmesi

3. Çalışma Gurubu:  Hava Uzay Hekimliği bilgi alanı ve uzmanlarının kullanımı ve sistemdeki yerleri

4. Çalışma Gurubu: Uçuş psikologlarının görev tanımları, istihdam gereklilikleri ve istihdam yer ve şekillerinin belirlenmesi, eğitim şekil ve gereklilikleri

 

 

Çalıştay Başkanı                              Prof. Dr. Ferşat Kolbakır

1.Genel Oturum Başkanı             Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre       

2.Genel Oturum Başkanı             Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç

1.Çalışma Gurubu Başkanı           Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre / Doç Dr. Ender Gerede

1.Çalışma Gurubu Katibi               Ayşe Betül Yetim

2.Çalışma Gurubu Başkanı           Dr. Kadir Eren / Barış Gökşin / Uzm. Dr. Ali Saib Engin

2.Çalışma Gurubu Katibi               Güneş Şanlıtürk

3.Çalışma Gurubu Başkanı           Prof. Dr. Ferşat Kolbakır / Uzm.Dr. Mustafa Alan

3.Çalışma Gurubu Katibi               Mehmet Ali Pakalın

4.Çalışma Gurubu Başkanı           Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç  / Uzm. Dr. Oya Bozkurt

4.Çalışma Gurubu Katibi               Aysun Sertel

 

NOTLAR

*Çalıştay Divanının Belirlenmesi

Çalıştay divanı, çalıştayın tamamına katılan beş kişiden, bir başkan, dört asil ve bir yedek üye şeklinde oluşur. Divanın görevi, çalıştay akışı süresince gerekli gördüğü durumlarda program ve/veya işlerlik değişikliği yapmak, çalışma guruplarının çalışmasını ve sonuç raporuna ulaşmasını sağlamaktır. Çalıştayın bitimiyle birlikte, çalışma gurubu raporları divana sunulur ve yedi gün içinde nihai genel rapor çalışma gurubu başkanlarına, sivil otoriteye ve ilgili uluslar arası dergiye, moderatör aracılığı ile gönderilir. Bu rapor, çeşitli mecralarda ayrıca yayınlanır.

Divan başkanı ve üyeleri:

Divan Başkanı       : Prof. Dr. Ferşat Kolbakır

Divan Üyesi          : Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre

Divan Üyesi          : Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç

Divan Üyesi          : Dr. Öğr. Ü. Oya Bozkurt

Divan Üyesi          : Dr. Kadir Eren

Yedek Üye            : Dr. Zahide Demirel

 

**Çalışma gurupları

Çalışma Gurupları, iki başkan ve bir katipten oluşan kurul tarafından yönetilir. Başkanların görevi, gündemi belirlemek, çalışma gurubu katılımcılarının fikir ve düşüncelerini, kendi belirleyecekleri şekil ve sırayla sunmalarını sağlamak varsa, bildirileri toplamak ve gurubun dinlemesini sağlamak, çalışma sonucunda ortak bir bildirinin hazırlanmasını sağlamaktır. Bütün oturumlar boyunca, başkanlardan en az birisi hazır bulunur.  Katibin görevi, başkanlara yardımcı olmak ve çalışma gurubu raporunu hazırlamaktır. Katip aynı zamanda, katılımcıların çalışma gurubuna katılımını takip eder.

***Çalışma guruplarına katılım

Dileyen her katılımcı her üç çalışma gurubuna da katılım gösterebilir ve bildiri yapıp rapora imza koyabilir. Elbette, çalıştay raporuna imza koymak için bildiri yapmak zorunlu değildir. Katılım yeterlidir, ancak diğer guruplarda da aynı anda katılımcı olabilmek için, guruplardan en az birisinde bildiri sunmak gerekir. Çalıştayın başladığı ilk saatten itibaren, katılımcılar hangi gurupta olmak istediklerini yazdırabilecekleri gibi, çalıştay tarihinden önce, aysunsertel@praxis.aero adresine bilgi vererek önceden katılım sağlayabilirler.

 

Konaklama

Konaklama ihtiyacı olan katılımcılar için anlaşmalı olduğumuz otelimiz vardır. Uygun fiyatlarla çok keyifli bir otelde konaklamak isterseniz sizin için rezervasyon yapacağız. Bize bildirmeniz yeterli aysunsertel@praxis.aero.

İncelemek isterseniz:   http://www.clubhotelfalcon.com/  ve https://www.corendonhotels.com.tr/grand-park-lara

 

Ve söz veriyoruz; boynunuza takmanız için kocaman yaftalar vermeyeceğiz, hiçbir zaman kullanmayacağınız düşük kaliteli çanta veya kalemlerle gönlünüzü almaya çalışmayacağız. Sadece güler yüzlü, işimize odaklı, verimli ve mümkün olduğunca “sade” olmaya özen göstereceğiz.